LAlarm v5.7

                    เป็นฟรีแวร์ที่่ป้องกันการขโมยโน็ตบุ๊คของคุณจากผู้ไม่หวังดี ซึ่งตัวโปรแกรมมีวิธีป้องกันที่หลากหลายรูปแบบ เช่น บันทึกภาพบุรุษผู้ไม่หวังดี ทำลายข้อมูลสำคัญในฮาร์ดดิสก์เมื่่อถูกขโมยไป และยังส่งเสียงร้องได้เมื่อถูกขโมยไป ซึ่งเจ้าของจะรู้ๆได้จากการรับอีเมล์แจ้งว่าโดนขโมยไปนั่นเอง 
LAlarm จะอยู่ในส่วนของ Utilities Software นะครับ
คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดโปรแกรม Freeware อื่นๆในส่วนของ Utilities Software ได้ที่นี่ครับ

                    ผมก็ไม่เคยทดลองเหมือนกันนะครับ หวังว่ามันคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ดาวน์โหลดฟรีครับ


                    LAlarm เป็นโปรแกรมฟรีสำหรับป้องกันการขโมยจากผู้ไม่ประสงค์ดี LAlarm จะส่งเสียงเตือนเมื่อโน้ตบุ๊คของคุณตกอยู่ในอันตราย หรือเกิดการสูญหายของข้อมูล และมันสามารถลบข้อมูลทั้งหมดทิ้งได้เมื่อโดนขโมยไป LAlarm ได้ออกแบบมาให้ป้องกันโน้ตบุ๊คของคุณได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
ความสามารถ
-สัญญาณกันขโมย
-การส่งเสียงเองเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งาน
-การส่งเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-การส่งเสียงเตือนเมื่อโน้ตบุ๊คของคุณจำเป็นต้องซ่อมแซมฮาร์ดดิสเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
-ทำลายข้อมูลในเครื่องเมื่อถูกขโมยไป
-กู้ข้อมูลที่หายไปจากโน้ตบุ๊คที่ถูกขโมย
-สามารถส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือของคุณได้
-สามารถตั้งได้ว่าเมื่อถูกขโมยไปจะให้ทำอะไรเมื่อขโมยได้ใช้งานโน้ตบุ๊คของคุณ
-ส่งเสียงเตือนเมื่อการใช้งานเริ่มทำให้โน้ตบุ๊คมีสภาพแย่ลง
-ป้องกันการถูกโจมตีโดยส่งเสียงเตือนที่ดังมากๆออกมา
-แจ้งเตือนเมื่อโน้ตบุ๊คของคุณอยู่นอกเขตปลอดภัย


Allfreeallgood.. Download Free Program


  • Title:                            LAlarm v5.7
  • Filename:                    LAlarm57.exe
  • size:                              967.59 KB
  • Requirements:           All Windows
  • Languages:                  English
  • License:                       Freeware !!ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share
SocialTH