5 วิธีซ่อนไฟล์ให้แนบเนียน (Part II)

                  จากบทความที่แล้วผมได้บอกวิธีซ่อนไฟล์ไป 3 วิธีแล้ว ซึ่งบทความนี้ผมจะมาต่อให้จบอีก 2 วิธีที่เหลือครับ เหตุผลที่ต้องแบ่งเป็นสองบทความก็เพราะว่าถ้าเป็นบทความเดียวแลดูจะยาวเกินไปครับ เท่านั้นเอง ทราบที่มาที่ไปกันแล้วเรามาลองดูอีก 2 วิธีที่เหลือกันครับ


วิธีที่สี่.. ทั้งซ่อนทั้งใส่พาวเวิร์ด

ซ่อน
ขั้นแรก : ไปที่แถบ Tools แล้วเลือก Folder Options (สำหรับ Windows7 ให้กด Alt ก่อนนะครับถึงจะเห็น Tools)
ขั้นสอง : ไปที่แถบ View แล้วดูในส่วน Advanced Settings เอาติ๊กถูกออกที่ช่อง Hide protected operating for known file types
ขั้นสาม : เปิด Notepad แล้วใส่โค้ดด้านล่างลงไปครับ

@ECHO OFF
title Folder Locker 555
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCKNow
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKERNow
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCKNow
echo stuff by satish
echo Enter password to UNLOCK folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==cherrymint goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder U
NLOCK successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKERNow
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End

ขั้นสี่ : Save As... ซึ่งจากที่มีให้มันเป็น *.txt ให้เปลี่ยนเป็น "ชื่อไฟล์".bat ครับ จากนั้นก็กด Save
ขั้นห้า : ดับเบิลคลิกไฟล์ .bat ที่เซฟไว้จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อ Locker ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
ขั้นหก : ดับเบิลคลิกไฟล์ .bat ที่เซฟไว้อีกทีจะมีหน้าต่าง Dos ขึ้นมาใจความว่า "Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)" กด y แล้ว Enter เลยครับ

แสดง
ขั้นแรก : ดับเบิลคลิกไฟล์ .bat ที่เซฟไว้จะมีหน้าต่าง Dos ขึ้นมาใจความว่า 

stuff by satish
Enter password to UNLOCK folder

ขั้นสอง : ใส่พาสเวิร์ดลงไปซึ่งแรกเริ่มที่ตั้งไว้คือ cherrymint 
*ถ้าจะเปลี่ยนพาวเวิร์ดให้ไปดูที่โค้ดที่ใส่ไว้ตั้งแต่วิธีซ่อน ขั้นที่สาม ครับ ดูตรง

if NOT %pass%==cherrymint goto FAIL

เปลี่ยนตรงที่ผมได้เน้นไปให้ครับ เท่านี้เป็นอันจบวิธีที่สี่ครับ

วิธีที่ห้า.. ซ่อนมันไว้ในรูป

ซ่อน
ขั้นแรก : คลิกขวาไฟล์ที่ต้องการซ่อน แล้วเลือก Add to "ชื่อไฟล์.rar" (สำหรับเครื่ิองที่ใช้ Winrar)
ขั้นสอง : เปิดโปรแกรม XVI32 ขึ้นมาครับ (สำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับ ดาวน์โหลดที่นี่)
ขั้นสาม : ไปที่ File เลือก Open แล้วหารูปที่ต้องการนำไฟล์ไปซ่อน
ขั้นสี่ : เราจะเห็นตัวเลขยั้ยเยี้ยไปหมด ให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจนแถบสีน้ำเงิน 3 อันอยู่ล่างสุดจนหมด
ขั้นห้า : ไปที่ File เลือก Insert แล้วรอ..
ขั้นหก : ไปที่ File เลือก Save แล้วรอ..

แสดง
ขั้นแรก : เปิด Winrar ขึ้นมา
ขั้นสอง : ไปที่ที่เซฟรูปที่ซ่อนไฟล์ไว้ แล้วคลิกที่รูป ไฟล์ที่ซ่อนจะปรากฏออกมาครับ

จบทั้ง 5 วิธีครับ หลากวิธีแล้วแต่คนครับ ขอให้ซ่อนให้พ้นหูพ้นตาของคนที่กลัวครับ ฮา ฮา 1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 มีนาคม 2556 16:04

    น่าจะให้เครดิต แหล่งที่มาของบทความนะครับ

    ตอบลบ

Share
SocialTH